Tematyka posiedzeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PAŹDZIERNIK – Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Wydziale.

LISTOPAD – Bieżące sprawy Wydziału.

GRUDZIEŃ – Rozliczenie środków na badania statutowe.

STYCZEŃ – Wdrożenie polityki jakości na Wydziale Pedagogicznym.

LUTY – Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok 2016, Rozliczenie planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

MARZEC – Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

KWIECIEŃ – Podsumowanie działalności naukowej Wydziału Pedagogicznego.

MAJ – Zatwierdzenie programów kształcenia na poszczególnych kierunkach w roku akad. 2017/2018.

CZERWIEC – Raport z funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale.

CZERWIEC – Stan przygotowań do nowego roku akademickiego.

WRZESIEŃ – sprawozdanie Dziekana z realizacji efektów kształcenia za rok 2016/2017.